PhD Programme in Language Pedagogy

ELTE School of English and American Studies

1088 Budapest, Rákóczi út 5. phone:(36-1) 485 52 00 extension 4424 , email: langped@seas3.elte.hu

 

 

Home

Programme Information

Course Structure

Neptun codes& credits

Course Outlines

Teaching Staff

Supervisors &

      Research Topics

Student Research

APA Guidelines

Timetable

Practical tips

Journals

Links

Notice board 

Anti-discrimination Statement

Admission Requirements

WoPaLP 

 

 

Neptun Codes, Credits and Registration Procedures

This page has information on:

 

Neptun Codes and Credits - for students  who started their studies in or after 2016

 

Neptun Codes - for students who started their studies in 2015 or before

Credits to be awarded for different activities - for students who started their studies in 2015 or before

Registering credits for research and tertiary teaching - for students who started their studies in 2015 or before

(( ))(( ))(( ))(( ))

 

Neptun Codes and Credits for students  who started their studies in 2016 or later

The Neptun codes for the courses and other activities can be found in these documents:

- A detailed curriculum (in Hungarian):

   https://ppk.elte.hu/file/NDI_modularis_mintatanterv_2016.pdf

- A detailed curriculum (in English):

   https://ppk.elte.hu/file/PHD_Educational_Sciences_2016.pdf

Important: Please note that an extract of the above documents relating to credits and subjects in Language Pedagogy can be downloaded from here: OVERVIEW OF CREDITS

 

Information on the system of registering credits can be obtained from (Neveléstudományi Doktori Iskola > Doktori Képzés > Kreditbeszámítás rendszere):

http://www.ppk.elte.hu/nevtudphd/kreditbeszamitas (In Hungarian)

It is from this page that you can download the credit registration sheet, and the study plan form, and also access the summary of the credit points that can be earned for different research activities: https://ppk.elte.hu/file/Kredit-tablazat_2016-tol.pdf (Please note that apart from the stipulations regarding publications set by the Doctoral School and published on page 8 of this document, the Language Pedagogy Programme has a few professional requirements, too. These are published here. (A link will be created here soon.)

The Credit application form for foreign students can be downloaded from: http://www.ppk.elte.hu/en/students/administration/information .

 

 

(( ))(( ))(( ))(( ))

Neptun Codes for students who started their studies in 2015 or before

Course participants must register for the courses themselves by using the Neptun website (https://hallgato.neptun.elte.hu)

by the deadlines advertised by the doctoral office and the info page of the Neptun and Qter. (https://qter.elte.hu )

The codes for the courses (worth 7 credits each) are as follows:  

COURSE

CODE

Focus on the language learner and learner language

NYPD-101

Focus on the teacher: an overview

NYPD-102

Research Design & statistics

NYPD-103

Research Seminar 1

NYPD-104

Research Seminar 2

NYPD-105

Research Seminar 3

NYPD-106

Research Seminar 4

NYPD-107

Individual consultations (4 courses have to be completed)

NYPD-108 + a subcode for each tutor

Elective courses (5 courses have to be completed)

NYPD-112 + a subcode for each course

For more information about the courses, go to Programme Information (sections 1.1 - 1.4), Course Structure, and Course Outlines.

Research and teaching activities will be registered by the Doctoral Office. Programme participants have to fill in a form with the details of the relevant activity/activities when these have been completed. (See more details under the section "Registering credits..." below.) The codes for the research and teaching activities are as follows:

ACTIVITY

CODE

Publication 1(compulsory)

NYPD-TK1

Publication 2 (compulsory)

NYPD-TK2

Publication 3 (in English, compulsory)

NYPD-TK3

Conference paper in English (compulsory)

NYPD-TK4

Conference paper in English or other foreign language (elective)

NYPD-TM1

Conference paper in mother tongue (elective)

NYPD-TM2

Publication (on top of the compulsory publications, elective)

NYPD-TM3

Editorial work (elective)

NYPD-TM4

Compilation of course material or lecture notes  (elective)

NYPD-TM5

Other academic activity (elective)

NYPD-TM6

Tertiary teaching (max. 4units of 90-minute courses/term, elective)

NYPD-TMO

 back to top

(( ))(( ))(( ))(( ))

 

Credits to be awarded for different activities for students who started their studies in 2015 or before

The tables below give an overview of the credits to be earned for different activities. 

 

Table 1 shows the framework of the Programme in terms of activities and credits.

You have to obtain the following credits for completing the Programme:

112 credits for courses - i.e. 16 courses

24 credits for publications - three publications

16 credits for other further academic activities - at least one of which must be a conference presentation in English

28 credits for teaching in a tertiary institution - If you are not in a position to teach such courses, you can earn these credits by publishing or doing other academic activities, but a request form has to be submitted to the Doctoral Office.

 

Table 2  presents a more elaborate system of credit points to be awarded for research activities to participants who started their studies in 2010 or later.

 

Table 1:

Type of activity

 Credits/activity

 total

Doctoral training

O

16 units

7 credits/course

 112

Publication

O

3 publications

(at least 1 in English; at least 2 single authored*)

8 credits/paper#

24

Further academic activities

O

1 conference paper in English

6 credits#

 

E

Conference paper in English (or in any other foreign language)

6 credits/paper#

  

E

Conference paper in Hungarian (or in the student’s L1)

4 credits/paper#

 

E

Papers published (other than the 3 obligatory publications)

8 credits/paper#

 

E

Editorial work

4 credits/volume#

 

E

Compilation of course material or lecture notes

4 credits/material#

 

E

Other academic activity**

4 credits#

 

Number of credits to be obtained for research activities ***          16

Teaching

 

 

E

4 units****

7 credits/unit

 

Number of credits that can be earned for teaching          28

                                                                Total number of credits to be obtained:        180

 

Abbreviations and notes:

O: Obligatory units (these cannot be replaced by other units)

E: Electives (i.e., activities from which students can choose as they wish)

* - See Section 1.6.2.1 on the Programme Information page for details regarding this element.

** - Credits may be allocated for activities that involve work requiring the time (or workload) specified

for 4 credits in the Faculty Doctoral Code (Kari Doktori Szabályzat. 1 credit=30 study hours [

for details see  "Intézményi kredit szabályzat, par. 2. 200/2000. (XI. 29) Korm. rend. 1. par.) on  page 64.])

*** See Section 1.6.2.2 on the Programme Information page for details about elective research activities.

**** - 1 unit = 1 double period (i.e., one ninety-minute session) per week. See Section 1.6.3 on the Programme Information page for more details.

#- These credit points may be subject to change in light of the directives outlined in the Table 2 below.

## - It is important that course participants plan ahead how they want to gather credits for the

elective requirements.

 

back to top

 

 

Table 2:

N.B. This table is a copy of a document of the Doctoral School and is therefore in Hungarian. This system is valid from September 2010. The table is also available from: https://ppk.elte.hu/file/Kredittablazat_2012_utani_2016-.pdf

 

 

Tevékenységtípusok

Tudományos közlemények a kutatás témájában

Tudományos, illetve szakmai közéleti aktivitás

Írásban

Konferencián

Műfajok

Tudományos könyv/ monogáfia

Tanulmány/ fejezet (folyóirat, könyv,  konferencia-kiadvány)

Szakcikk és recenzió

Tud.  Ismeret- terj. mű, tankönyv, taneszköz, program/ pr.csomag

Előadás  (+ absztrakt)

Poszter (+ absztrakt), OTDK

Részvétel*: workshop, sympozium

Tudományos kutatás

Tudomány- szervezés, pályázat- írás, projekt,  szakmai koordináció

Szakmai kiállítás, szakmai program, konferen-ciaszervezés

Szakmai folyóiratok szerkesztő-ségében végzett munka , szerkesztés

1

Legkevesebb

3 ív

20 000 n

8000 n

40 000 n

20 perc

OTDK 1-3 helyezett

30 perc

Fél év, asszisztens,  kutatói részfeladat

asszisztensi, ill. részfeladat

közreműkö- dés

1 év/4 ív

2

Alapeset

8

6

2

4

4

2

1

4

4

1

2

3

A további kreditek az adott feltételek megléte esetén adhatók.

4

Referált/lektorált/ könyvkiadás független, közéletinél saját téma

2

2

0

0

2

1

0

0

2

0

1

5

Idegen nyelven

5

2

2

0

2

0

1

1

3

0

1

6

Külföldön

5

2

2

2

2

1

0

2

2

0

2

7

További kereditek, max.

2

0

0

0

2

1

0

7

3

1

0

8

A további kredit szempontjai

1 kr/ív

Nincs

Nincs

Nincs

3 vagy <  napos

Nincs

Idő és minőség

Önálló szervezés

Nincs

9

Egy eseménnyel max. kredit

22

12

6

6

12

6

2

14

15

2

6

10

Megszerzendő min.kredit

Nincs

12

2

Nincs

8

Nincs

Nincs

12

Nincs

1

Nincs

11

Nincs korlátozva

6

Nincs korlátozva

4

2

Nincs korlátozva

15

2

6

12

Megjegyzés 1.: Kötelező 1 publikációval megjelenni a következő kiadványok valamelyikében: Iskolakultúra Pedagógikum melléklet, Fogyatékosság és Társadalom, Magyar Pedagógia, Neveléstörténet, Pedagógusképzés, WoPaLP folyóiratok, valamint az NDI által aktuálisan relevánsnak ítélt további kiadványok, rendezvények. Egy idegen nyelvi publikáció kötelező.

13

15

Megjegyzés 2.: Legkevesebb 2 publikációban az egyedüli szerzőség az elvárt. A publikáció kreditértéke 0,5, 0,25-ös szorzóval érvényes második, illetve többedik szerzőség esetén.

16

Érvényes 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben. Általánosan: 2012/2013. Addig a korábban felvett és még nem abszolvált hallgatóknál - kérésükre - az új kredit-elszámolás is lehet.

* 'Részvétel' refers to active participation in, for instance, a panel discussion, and not just attending an event.

 back to top

(( ))(( ))(( ))(( ))

 

Registering credits for research and tertiary teaching - for students who started their studies in 2015 or before

Credits for research and tertiary teaching activities are registered by the Doctoral Office.

Download this claims form (kreditbeszámítási kérelem)  to submit requests for the registration of credits earned in these categories and also this self-reference credit record sheet. This latter is mainly intended for your own use, but it helps the the work of the DoS in the process of approving your credits.

 

The procedure for claiming credits for research activities is as follows:

 

Students have to submit the claims form (see above) along with proof of publication/presentation or acceptance for publication/presentation with proper references to the Director of Studies (DoS) of the programme by email. (A handwritten signature is not necessary, the applicant's name can just be printed.)  If this is not the very first time you are claiming credits, please also submit the self-reference credit record sheet. Proof can take the form of a letter of acceptance from the editor of the journal a paper is due to appear in, the programme booklet of a conference, etc. In the case of a publication in a journal other than those listed in our Journals page, or in the case of material published that is not accessible on the Internet, the publication has to be presented to the DoS.  Proof of non-published work has to be certified by the person responsible for commissioning/co-ordinating that particular activity (e.g. a conference organiser, the leader of a research team, etc.). If credits can be claimed, the DoS will forward the request to the Doctoral Office with her recommendation.

 

The procedure for claiming credits for teaching in a tertiary institution is as follows:

Students have to submit the claims form (see above) and the detailed course syllabus of the cours(es) they teach together with a description of the class (i.e. who the class are, how this subject fits into their programme, general approach used, possible challenges, etc.) to the Director of Studies of the programme by email. (A handwritten signature is not necessary, the applicant's name can just be printed.) Proof of non-published work has to be certified by the person responsible for that particular activity. If credits can be claimed, the DoS will forward the request to the Doctoral Office with her recommendation.

back to top

(( ))(( ))(( ))(( ))

 

 

 

                                  ©  ELTE  Language Pedagogy Doctoral Programme,  Budapest